Zavrieť

Ako ovplyvňujú Covid opatrenia uplatnenie superodpočtu v zdaňovacom období 2020

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Ako ovplyvňujú Covid opatrenia uplatnenie superodpočtu v zdaňovacom období 2020

Viete ako môže Vaša firma ušetriť až 42 % výdavkov (nákladov) vynaložených na projekty výskumu a vývoja?

Jednoducho. Aj v tomto roku je možné uplatniť si určité výdavky investované do projektov výskumu a vývoja (VaV) druhýkrát, a to podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Dokedy si môžete uplatniť výdavky (náklady) na výskum a vývoj za zdaňovacie obdobie 2020?

Výdavky vynaložené na projekty výskumu a vývoja je možné si uplatniť za príslušné zdaňovacie obdobie v riadnom termíne (t.j. do 31.3.2021), prípadne je možné podať žiadosť o odloženie podania daňového priznania, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace, t.j. maximálne do 30.6.2021. V prípade, ak sú súčasťou príjmov daňovníka príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, je možné predĺžiť si lehotu najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t.j. maximálne do 30.9.2021.

Aké výdavky (náklady) si môžete odpočítať?

Výdavky, ktoré je možné odpočítať druhýkrát, sú také, ktoré priamo súvisia s projektmi výskumu a vývoja, ako napr. mzdy a odvody interných zamestnancov, materiálne a prevádzkové výdavky. Aby sa predišlo neoprávnenému uplatneniu výdavkov odporúčame, aby každý projekt výskumu a vývoja (a s tým spojené výdavky) posúdil odborný konzultant pre inovácie.

Ktoré Covid opatrenia na pomoc firmám  z projektu „Prvá pomoc+“  je možné kombinovať so superodpočtom?

Opatrenie Prvá pomoc+ 3B je možné kombinovať s odpočtom na výskum a vývoj. Uplatnenie superodpočtu na výdavky podporené príspevkami štátnej pomoci podľa opatrenia 3B, podľa novely v § 30c ods. 5 písm. a) je uvedené: Odpočet podľa odsekov 1 a 2 nemožno uplatniť na výdavky, na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, „okrem príspevku podľa osobitného predpisu na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb“.
V praxi to znamená, že daňovník, ktorý dostal príspevok od štátu podľa opatrenia 3B, si môže odpočítať náklady na výskum a vývoj znížené o príslušnú výšku príspevku, z čoho vyplýva, že na tieto výdavky sa vzťahuje výnimka.

Je možné kombinovať opatrenie 3A so superodpočtom?

Opatrenie 3A sa viaže na prekážku na strane zamestnávateľa, čo znamená, že zamestnanci nemohli pracovať na projektoch výskumu a vývoja v čase poberania príspevku. Ak spoločnosť čerpala príspevok z tohto opatrenia, mzdové náklady za dni, v ktorých vznikla prekážka na strane zamestnávateľa, nie je možné zahrnúť medzi oprávnené náklady do odpoču na VaV.

 

V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám s uplatnením odpočtu pomôžeme.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *