Zavrieť

Elektromobilita na Slovensku bude v najbližších rokoch rásť

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Dotácie > Elektromobilita na Slovensku bude v najbližších rokoch rásť
Dotácie
1 júla, 2022

Slovenské elektromobily dostanú ,,nový náboj“

Slovensko prechádza turbulentným obdobím a automobilový sektor bude, vzhľadom na postupné ukončenie predaja áut so spaľovacími motormi, zažívať výrazné zmeny. Elektromobilita na Slovensku dosahuje dlhodobo úspešné čísla. Naša republika patrí do TOP 3 najväčších výrobcov v Európe s produkciou 75 tisíc elektromobilov ročne.

Aktuálne informácie k 1. augustu 2022:

  • 2. kolo dotácií v rámci elektromobility bolo ukončené v septembri 2021.
  • Dotácie pre nákup 613 batériových elektromobilov a 66 plug-in hybridov boli vyplatené.
  • 21 ďalších žiadateľov čaká na vyplatenie.
  • 562 000 EUR z finančných prostriedkov na 2. kolo dotácií nebolo využitých.

„K 1.8.2022 MH SR eviduje 896 prijatých žiadostí, z ktorých 594 bolo schválených, 8 neschválených a 293 storno žiadostí. Celkovo bolo vyplatených 5 234 000 € na podporu nákupu 613 BEV a 66 PHEV. Ostáva vyplatiť 21 žiadateľov v celkovej výške 204 000 € po predložení splnenia podmienok pri obstaraní vozidla. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel bola rozhodnutím poskytovateľa (MH SR) uzavretá dňa 30.9.2021.

Po uzavretí výzvy ostalo nealokovaných 562 000 €, ministerstvo momentálne prehodnocuje spôsob ich využitia na podporu elektromobility.

Výzva bola uzavretá z dôvodu vysokého podielu storno žiadostí zo zásobníka, vysokému počtu žiadostí o predĺženie 12-mesačnej lehoty pre obstaranie vozidla pri účinných zmluvách a reálnemu ohrozeniu nevyčerpania viazaných kapitálových prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Uvedené informácie boli zverejnené na stránke ministerstva.“ 

– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Plán obnovy myslí na elektromobily

Pomocou Plánu obnovy a odolnosti chce Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2026 vybudovať 6 100 nabíjacích bodov. Na posilnenie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá sa alokovalo približne 53 miliónov EUR.

Na podporu nabíjacích bodov MH SR pripravuje 3 výzvy, z toho prvú vyhlásia už v septembri 2022. Počítame s výstavbou 200 DC bodov* a 1300 AC bodov**.

Intenzita pomoci je v tomto prípade stanovená na max. 50 % z výšky oprávnených nákladov, a bude uhradená po zrealizovaní projektu.

Podpora elektromobility na Slovensku v rokoch 2014 – 2020

Na podporu elektromobility na Slovensku smerovalo v rokoch 2014 – 2020 približne 12 mil. EUR. V tomto období vzniklo niekoľko strategických dokumentov na podporu slovenskej elektromobility.

Vďaka „Akčnému plánu rozvoja elektromobility” z roku 2019 a následným opatreniam s cieľom elektromobilitu dostať medzi ľudí, boli na Slovensku podporené 4 projekty pre výskum, vývoj a výrobu batériových článkov.

K 31.12.2021 bolo na Slovensku v prevádzke 1 020 nabíjacích bodov.

Z dočasných výziev na infraštruktúru bolo podporované vybudovanie 351 AC nabíjacích bodov a 44 DC nabíjacích bodov.

V rámci posledného kola dotačnej výzvy na podporu nákupu elektromobilov a plug-in hybridov a budovania nabíjacej infraštruktúry bolo na Slovensku zakúpených:

🔋  635 batériových elektromobilov

🔌 71 plug-in hybridov

Udržateľné financovanie pre podporu nákupu elektrických vozidiel

V rámci Ministerstva hospodárstva SR sa dlhodobo rátalo s jeho zavedením. Už dlhšiu dobu sa očakáva ďalšie kolo dotácií pre podporu nákupu elektromobilov plug-in hybridov.
Možnosť udržateľného financovania pre elektromobily zahŕňa aj „Akčný plán 2.0“, ktorý sa zameriava hlavne na vytváranie kompletnej nabíjacej infraštruktúry na Slovensku.
Obsahuje aj:

  • národnú sieť ultrarýchlych nabíjacích staníc,
  • konkrétne benefity pre majiteľov zelených EČV.

Nevyčerpané eurofondy

Ministerstvo hospodárstva SR avizovalo, že by sa dotácie mohli už onedlho vrátiť v ďalšom kole. Niektoré finančné prostriedky z eurofondov však nie sme schopní vyčerpať do stanoveného termínu prostredníctvom prebiehajúcich projektov. Ako si s tým Slovensko poradí?

Odpoveď znie: Nákup elektromobilov a plug-in hybridov

S takýmto návrhom prišiel rezort hospodárstva v snahe vyčerpať dostupné finančné prostriedky. Tým pádom vyriešime dva problémy naraz:

  1. Vyčerpáme financie, ktoré máme k dispozícii.
  2. Otvoríme dvere pre obnovenie dlhoočakávanej podpory elektromobilov.

Otázky súvisiace s konkrétnym prevedením projektu podpory:

  • V akej výške by mohla byť dotácia na elektromobil? Medzi 5 000 a 10 000 EUR.
  • Akú sumu by predstavovala dotácia na plug-in hybridy? Približne v polovičnej výške hodnoty dotácie na elektromobil.

Presné termíny zatiaľ nie sú jasné.

Potrebujete prekonzultovať stratégiu? Poraďte sa s našimi odborníkmi. Vyriešime za Vás

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

*Nabíjacia stanica pre elektromobily na báze jednosmerného prúdu (50+ kW).
**Nabíjacia stanica pre elektromobily na báze striedavého prúdu (11+ kW).

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *