Zavrieť

Plán obnovy a odolnosti – Výzva k výstavbe zariadení na výrobu elektriny z OZE

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Plán obnovy a odolnosti – Výzva k výstavbe zariadení na výrobu elektriny z OZE
Aktuality
23/05/2022

Dotační odborníci z Ayming, ktorí priebežne monitorujú aktuálne výzvy, oznamujú, že prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti bola vyhlásená:

Výzva na výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Cieľom výzvy je zvýšenie výroby elektrickej energie z OZE v súlade s požiadavkami Integrovaného národného energetického a klimatického plánu. Podporené môžu byť nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW.

Alokácia výzvy:  18 000 000 EUR.

Trvanie výzvy: do 12.7.2022

Trvanie projektu: Z hľadiska časovej oprávnenosti musia výdavky projektu vzniknúť najskôr v deň začatia realizácie projektu a najneskôr v deň ukončenia vecnej realizácie projektu, nie však neskôr ako 31. marca 2026.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Základné informácie a podklady k Plánu obnovy a odolnosti pre Vás Ayming pripravil na jednom mieste.

Oprávnení žiadatelia:

  • fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, t. j.: – osoby zapísané v Obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Nakoľko celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu, musí byť minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW, ide prevažne o väčšie elektrárne alebo podnikateľov, ktorí spotrebúvajú veľké množstvá elektrickej energie.

Výška podpory na jeden projekt: max. 3 000 000 EUR.

Oprávnené aktivity:

Oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy sú nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú:

  • slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny,
  • geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Ak máte záujem o bližšie informácie k tejto výzve, neváhajte a kontaktujte nás. Ak by ste rozhodli pre investíciu do OZE, vieme Vám pomôcť s kompletným spracovaním žiadosti.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *