Zavrieť

Nová podpora pre inovatívnych slovenských podnikateľov

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Nová podpora pre inovatívnych slovenských podnikateľov
Aktuality
15/08/2022

Podpora pre inovatívne firmy stúpa

K známym dôvodom prečo inovovať pridáva Slovenská republika ďalší. Podpísaním nových dohôd sa zvyšuje podpora slovenských podnikateľov, ktorá umožňuje malým a stredným podnikom expandovať na nové trhy, rásť a spolupracovať na globálnej úrovni.

„Európskym partnerstvom pre inovatívne MSP sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský podnikateľský sektor, ktorý sa bude môcť začať naplno presadzovať na medzinárodnom trhu. Expanzia slovenských firiem do sveta je dôležitá nielen pre ekonomiku, ale aj z pohľadu udržania šikovných ľudí na Slovensku.“

– Ľudovít Paulis, štátny tajomník na MŠVVaŠ SR.

Ktoré dohody boli podpísané?

 • Dohoda o grante,
 • Dohoda o konzorciu k Európskemu partnerstvu pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP).

Čo je to Európske partnerstvo pre inovatívne MSP?

Spoluprácou dvoch alebo viacerých partnerov na medzinárodnej úrovni vzniká inovatívne partnerstvo, v ktorom aspoň jeden z partnerov predstavuje:

 1. Malý alebo stredný podnik uskutočňujúci výskum & vývoj a inovácie.
 2. Je súčasne lídrom výskumného konzorcia.

Toto partnerstvo má za cieľ podporovať MSP vo vývoji produktov, procesov a služieb s využitím financií zo zahraničných projektov.

Kto sa môže do projektov zapojiť?

Podniky, ktoré uskutočňujú výskum a vývoj. Svoje výskumné projekty a s nimi súvisiace činnosti tak môžu financovať efektívne. Patria tam najmä nasledovné:

 • Výskumné a vývojové činnosti.
 • Demonštračné činnosti.
 • Školenia a kurzy.
 • Organizačné a administratívne zabezpečenie.

Aké výsledky by to malo priniesť?

 • Maximalizácia úspechu inovatívnych malých a stredných podnikov na Slovensku.
 • Väčšie presadenie slovenských MSP na globálnej úrovni.
 • Podpora výskumu a vývoja v slovenských podnikoch.
 • Zlepšenie ekonomiky Slovenskej republiky.

Program EUROSTARS3 nahradí EUROSTARS2

Vďaka tomuto novému programu a novej podpornej schéme Innowwide by sa mala posilniť pomoc MSP pri zavedení inovácií do praxe a uvedeniu produktu na medzinárodný trh.

Program EUROSTARS3 bude najväčším programom financovania v európskom inovačnom prostredí pre medzinárodnú výskumnú a inovačnú spoluprácu malých a stredných podnikov, realizovaný v partnerstve 36 krajín.

– Martin Šponiar, riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja na MŠVVaŠ SR.

Patríte medzi spoločnosti, ktoré rastú vďaka inováciám? Obráťte sa na našich odborníkov s najvyšším technickým vzdelaním. Vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *