Zavrieť

Prečo je dôležité venovať sa zeleným inováciám?

Ušetrite s nami na daniach vďaka superodpočtu na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Prečo je dôležité venovať sa zeleným inováciám?
Aktuality
27/06/2023

Zodpovedná budúcnosť, zelené inovácie

Dnes, na prahu ekologickej krízy sa dostávajú do popredia oblasti rozvoja technológií a procesov s ohľadom na ochranu životného prostredia a zvýšenia udržateľnosti, pri výskume a vývoji, zelené inovácie.

Na Slovensku, tak ako aj v iných krajinách sveta je možné využiť daňové zvýhodnenie pre spoločnosti, ktoré sa venujú výskumno-vývojovým aktivitám, či inováciám. Zákon umožňuje spoločnostiam, ktoré sa venujú výskumu, alebo vyvíjajú, či výrazne inovujú existujúce produkty/procesy, aby si takto vynaložené náklady opätovne odpočítali od základu dane a tak získali dodatočné prostriedky na svoj ďalší rozvoj.

Tento nástroj je známy pod pojmom superpodpočet na výskum a vývoj a umožňuje spoločnostiam ušetriť až 21 % z nákladov, ktoré vynaložia na výskumné, či vývojové aktivity a to bez zložitej byrokratickej záťaže. Je to veľmi jednoduchý a priamočiary nástroj, ktorý výraznou mierou znižuje finančné riziko pri projektoch, kde úspešný výsledok nie je samozrejmosťou.

Na otázky v rozhovore pre Hospodárske noviny odpovedá Marek Repko, Head of Operations v Ayming Slovensko. Pôvodný článok nájdete na tomto odkaze.

Zelené inovácie budúcnosť odpočet na výskum a vývoj

Prečo si myslíte, že je dôležité venovať sa zeleným inováciám?

Zelené inovácie majú zásadný význam z hľadiska udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia a ako špecifický druh inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu, ktorá zahŕňa zodpovednosť za životné prostredie. Svet čelí environmentálnym výzvam, ktorých vplyv cítime už teraz. Zelené inovácie umožňujú spoločnostiam vytvárať nové technológie, produkty a procesy, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na životné prostredie prostredníctvom znižovania emisií, spotreby energií, minimalizovaním produkcie odpadu a využitím obnoviteľných zdrojov.

Spoločnosti si už vo veľkej miere uvedomujú, že zelené inovácie majú obrovský potenciál poskytnúť im konkurenčnú výhodu. Tlak vytvárajú aj zákazníci, ktorí stále viac preferujú ekologicky zodpovedné produkty a služby. Podniky, ktoré sa zeleným inováciám venujú dlhšie, môžu ťažiť z veľkej konkurenčnej výhody, lebo inovatívne a udržateľné riešenia často prinášajú výhody, napr. pri úspore nákladov.

Celkovo je dôležité, aby spoločnosti nevnímali zelené inovácie ako povinnosť, ale ako príležitosť pre rast, zvyšovanie konkurencieschopnosti a zároveň zvyšovanie životnej kvality. Zelené inovácie nám umožňujú budovať udržateľnú budúcnosť, v ktorej sa črtá prosperita s ochranou životného prostredia.

Aké máte skúsenosti so zelenými inováciami na Slovensku?

Aktuálnym trendom je prezentovať sa ako ekologicky zmýšľajúca spoločnosť, a Slovensko sa tohto trendu drží. Dopyt po dotáciách, ktoré sú zamerané na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, či zlepšeniu energetických hodnôt budov a pod. je enormný. Relatívne často sa však stretávame so situáciou, kde firmy majú záujem o fotovoltické panely, no bez dotácie od štátu je návratnosť takejto investície na hranici rentabilnosti. Veľký dopyt spustila energetická kríza, no klesajúce ceny energií paradoxne komplikujú situáciu , lebo iba málo podnikov sa pustí do takejto nákladnej investície iba pre to, aby sa mohli „pochváliť“, že patria medzi nielen ekologicky zmýšľajúce ale aj konajúce spoločnosti. Potenciál pre zmenu má však každá spoločnosť, nielen tie veľké.

Napríklad Ayming vytvoril iniciatívu, na základe ktorej bola časť minuloročného zisku spoločnosti venovaná na obnovu oceánu. Pomocou iniciatívy #EveryDropCounts, mohli aj Slováci hlasovať za jeden z vybraných projektov. Takto adresne sme podporili obnovu koralových útesov v Indickom oceáne.

Máte široké portfólio klientov. Ako pristupujú tieto spoločnosti k téme ekológie pri výskume a vývoji?

Nakoľko pracujeme s top inovatívnymi spoločnosťami na Slovensku, môžem potvrdiť, že naši klienti vo všeobecnosti idú v ústrety zeleným inováciám. Každoročne uplatňujeme niekoľko projektov, ktoré sú priamo zamerané na ekologické ciele.

Viacerí naši klienti druhotne využívajú odpadovú vodu, čím výrazne šetria náklady i planétu. Neboli to jednoduché procesné zmeny. Výsledok, ktorý chceli dosiahnuť, bol iba v teoretickej rovine, no aj s ohľadom na udržateľnosť a zníženie ekologickej záťaže sa toto riziko odhodlali podstúpiť. Dnes už vidia výsledky, vo forme nižších nákladov na výrobu.

Ďalšie, typické ekologické zámery, s ktorými sa u klientov stretávame, sú projekty zamerané na vývoj

  • nových ekologických materiálov,
  • ekologických potravín,
  • alternatívnych zdrojov energie,
  • energeticky úsporných technológií a inteligentné (smart) riešenia pre udržateľné domácnosti, podniky či mestá.

Na druhej strane, aj keď sa projekty našich klientov dotýkajú ekológie iba sekundárne, väčšina z nich neberie tému udržateľnosti vo vývoji na ľahkú váhu. Digitalizácia alebo vývoj s ohľadom na udržateľnosť a používanie ekologických náhrad materiálov, sú z môjho pohľadu tiež veľmi dôležité.

V čom môže Ayming pomôcť firmám pri zvýšení konkurencieschopnosti?

V Ayming pomáhame spoločnostiam, ktoré sa chcú venovať vývoju či inováciám tak, že im pomáhame získaním zdrojov pre tieto aktivity. Najmä pomocou prípravy podkladov pre uplatnenie odpočtu na výskum a vývoj a zastrešením celého procesu. Odbremeníme interné kapacity a pomôžeme nastaviť interné procesy, aby náš klient mohol maximalizovať svoj potenciál. Tým vzniká priestor na to, aby spoločnosť vytvárala produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré zlepšujú jej postavenie na trhu, konkurencieschopnosť a ako môžeme vidieť v aktuálnej dobe, aj zvládanie krízových období.

___________________________________________

Pre Ayming pracujú experti na financovanie inovácií. Vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Patent box

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *