Zavrieť

Získajte finančný príspevok na projekt až do výšky 5 miliónov EUR!

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Získajte finančný príspevok na projekt až do výšky 5 miliónov EUR!
Aktuality
2 novembra, 2022

Využite štedrý finančný prostriedok pre inovatívne firmy

Najnovšia výzva pre inovatívne firmy je tu! Hlavným cieľom je:

  • podpora inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu.
  • podpora obstarania dlhodobého majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a podobne).

Dohodnite si s nami konzultáciu, radi Vám pomôžeme.

Dôležité informácie k tejto výzve

Termín vyhlásenia výzvy: 28. 10. 2022
Termín uzavretia výzvy: 30. 12. 2022

Alokácia výzvy: Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR.
Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR.
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.

Oprávnené územie: Celé územie SR mimo Bratislavského kraja. Pre posúdenie splnenia podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Stanovená intenzita pomoci

Intenzita pomoci je vyjadrená v percentách ako podiel výšky NFP z celkových oprávnených výdavkov projektu. Maximálna intenzita pomoci sa líši v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku žiadateľa nasledovne:

Miesto realizácie projektu Žiadateľ Maximálna intenzita pomoci v % Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v %
Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj Mikro a malý podnik 50 % 50 %
Stredný podnik 40 % 60 %
Veľký podnik 30 % 70 %
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj Mikro a malý podnik 60 % 40 %
Stredný podnik 50 % 50 %
Veľký podnik 40 % 60 %
Prešovský kraj, Košický kraj Mikro a malý podnik 70 % 30 %
Stredný podnik 60 % 40 %
Veľký podnik 50 % 50 %

 

Zaujala Vás výzva pre inovatívne firmy? Financujte Vaše inovatívne projekty s nami. Vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *